• Tag #amthanhsankhau

    Results for tag search #amthanhsankhau:
  • Hiện nay người ta chia âm thanh sân khấu thành hai dang: hệ thống âm thanh sân khấu trong nhà và hệ thống âm thanh sân khấu ngoài trời. Đối với mỗi mức đầu tư, mục đích cũng như điều kiện tổ chức sự kiện khác nhau mà ta có. Sau...

    Read more...